Jak powinna wyglądać twoja aplikacja - Kobnext

Kobnext Sp. z o.o. - Kompleksowa obsługa budownictwa Kobnext Sp. z o.o. - Kompleksowa obsługa budownictwa

Kompleksowa obsługa budownictwa

od 30 lat na rynku poznaj Kobnext!

Jak powinna wyglądać twoja aplikacja

W pierwszym etapie rekrutacji prosimy przesłać swoje CV pocztą elektroniczną na adres rekrutacja@kobnext.pl, lub złożyć osobiście w Dziale Rekrutacji i Zatrudnienia.

Poniżej przedstawiamy wzór. Pamiętaj, aby w swoim CV dokładnie wypełnić sekcje: dane osobowe, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, języki oraz umiejętności/uprawnienia. W przypadku aplikacji na stanowiska kierownicze warto w sekcji doświadczenie zawodowe wymienić zakres obowiązków na danym stanowisku. 

Pamiętaj o dopisaniu klauzuli dot. przetwarzania danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez K.O.B. KOBNEXT Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Piastowska 57 dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnego i przyszłych procesów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)."

W drugim etapie rekrutacji możesz zostać poproszony o przedstawienie dodatkowych dokumentów poświadczających dane zawarte w CV.

Kontakt - Dział Rekrutacji i Zatrudnienia

Rekrutacja:

Monika Musik - e-mail: m.musik@kobnext.pl, tel: +48 504 209 052

Koordynacja i logistyka:

Krystian Ociepa - e-mail: k.ociepa@kobnext.pl, tel: +48 507 018 156

Kierownik Działu Rekrutacji i Zatrudnienia:

Dorota Gmyrek - e-mail: d.gmyrek@kobnext.pl, tel: +48 602 498 659


pobierz wzór cv
pobierz przykładowe CV w formacie .docx

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 Kwietnia 2016 r. (Dz. Urz.UE L 119 z 04.05.2016) jednocześnie informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kompleksowa Obsługa Budownictwa "KOBNEXT" Sp. z o. o. z siedzibą ul. Piastowska 57, 42-200 Częstochowa.

2) Kontakt z Administratorem Ochrony Danych - sekretariat@kobnext.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji, nie dłużej niż przez okres 2 lat wyznaczony przez Administratora.

5) Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji.

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

Trzy powody, dla którch warto wybrać Kobnext

Ponad 350-ciu
wyspecjalizowanych
pracowników

Doświadczona kadra
inżyniersko-techniczna

Dziesiątki udanych realizacji
w kraju i za granicą